O construction cité + a.s.

Spojujeme tradici a moderní konstrukce

Firma construction cité+ a.s. je od roku 2015 členem skupiny firem cité. Počátky společnosti ale sahají až do dvacátých let 20. století k obuvnickému koncernu Baťa, pro nějž coby stavební oddělení zajišťovala celosvětovou průmyslovou výstavbu tohoto rychle se rozvíjejícího globálního koncernu. Oddělení ocelových konstrukcí firmy tehdejší společnosti PSG a.s. začalo na trhu fungovat od druhé poloviny minulého století, zabývá se zejména inženýringem a montáží ocelových konstrukcí. Na přelomu tisíciletí pak firma otevřela vlastní výrobu ocelových konstrukcí.

Construction cité+ nabízí komplexní služby počínaje poradenskou činností, projekcí, výrobou, povrchovou ochranou a montáží všech typů konstrukcí od halových objektů, technologických konstrukcí pro energetiku a výrobní závody až po projekty v dopravním a mostním stavitelství. V construction cité+ jsme získali certifikáty pro výrobu a montáž konstrukcí na celém území Evropy. Máme zkušenosti s dodávkami a montážemi v mnoha zemích: kromě České republiky a Slovenska se jedná o Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálii, Dánsko, Brazílii, Švédsko a Polsko.

Od roku 2013 vyrábíme vlastní typy protihlukové stěny noba.

V současné době umíme vyprojektovat, vyrobit a nainstalovat ochranné hlukové bariéry v nejvyšší třídě akustických parametrů pohltivosti a neprůzvučnosti. Naše výrobky jsou certifikované na železnicích v ČR a SR i pro silniční a dálniční síť. V oblasti protihlukových stěn klademe důraz na funkčnost a kvalitu, ale i na designovou a ekologickou stránku výrobku.

certifikáty

Společnost construction cité + a.s. je držitelem řady certifikátů kvality výroby, více zde:

certifikáty

Kariéra

Aktuální nabídka pracovních míst:

kariéra